מרכז רישום וקבלת קהל
09-9738000

משרדי יול"א
09-9708032

רכזות פדגוגיות:

יהלומית דבח
רכזת פדגוגית
09-97308028
050-5701517
דורית שחר
רכזת פדגוגית
09-9738029
050-6459504
רותי פרגמנט-רובין
רכזת פדגוגית
09-9738030
054-4448299