אייל פביאן - יו"ר, ס' ומ"מ ראש העיר
עופר לוי - ס' ראש העיר
ניבה בז'ז'ינסקי - חברת מועצת עיר
תומר ויינר - חבר מועצת עיר
איתי צור - חבר מועצת עיר
יהודא בן עזרא - עובד עירייה
דורית בסמן - עובדת עירייה
מיכאל (מיקי) גורנשטיין - עובד עירייה
תום דגן - עובדת עירייה
רינה זאבי - עובדת עירייה
ציון דנוך - נציג ציבור
רפי לוי - נציג ציבור
מיכל שליו-רייכר - נציגת ציבור
גדעון יונה בוק - נציג ציבור
שמואל טל - נציג ציבור
דורון חמו - נציג חברת המתנ"סים
רפי חיים - משקיף, חבר מועצת העיר