החברה למרכזים קהילתיים יוזמת, פעילה ושותפה בקידום איכות החיים בקהילה.